Pulty a recepcie

Loading...

Miesto prvého kontaktu.

Front desk, recepcia, miesto prvého kontaktu, zákaznícke pracovisko alebo centrum, zákaznícka prepážka… – odlišujú sa nielen názvom, ale i spôsobom práce s klientom.

Spoločné však majú jedno. Jedná sa o miesto kde sa stretávame s klientom. Spôsob práce a predpokladaná dĺžka stretnutia definuje takéto pracovisko aj po stránke dizajnu a ergonómie.

Výpočet nezáväznej cenovej ponuky
Chcem ponuku

Nezáväzná ponuka

Zašlite nám kótovaný náčrt akéhokoľvek nábytku a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

off

Chcem ponuku