Stoly

Loading...

Každá pracovná pozícia, spôsob a druh vykonávanej práca, používanie rôznych médií k práci, všetky tieto prvky určujú parametre pracoviska. Nie je to len o rozmere stola. Je to o ergonómii, tvare, umiestnení prvkov / poloha PC, spôsob napájania, prístup káblov, umiestnenie hardwaru, usporiadanie kabeláže, …. .

Taktiež očakávate, že stôl nebudete musieť vymieňať po pár rokoch z dôvodu, že „doslúžil“, alebo „nevydržal vaše pracovné nasadenie“.

Viete že vhodné pracovné prostredie zvyšuje návratnosť investovaných zdrojov ?/ a to vo všetkých činnostiach firmy, kde sú procesy ovplyvňované ľudským faktorom/ …čítať ďalej

Výpočet nezáväznej cenovej ponuky
Chcem ponuku

Nezáväzná ponuka

Zašlite nám kótovaný náčrt akéhokoľvek nábytku a my vám vypracujeme cenovú ponuku.

off

Chcem ponuku